Iedereen met plezier meer te laten sporten en bewegen binnen de gemeente Opsterland. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken. Samen met lokale allianties van sportclubs en andere organisaties gaan wij dat realiseren.

Samen de ambities bepalen in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord

Het lokale sportakkoord biedt ook jouw club kansen. De Adviseur Lokale Sport staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Meer bewegen met meer plezier

Het sportakkoord is een actieplan om met sport iedereen binnen onze gemeente meer te laten bewegen met meer plezier. De inhoud van dit actieplan wordt bepaald door verschillende partijen uit onze gemeente, waaronder jouw sportclub!

Sportformateur
Bedrijven
Organisaties
Gemeente
Sportbonden
Sportclubs
Adviseur lokale sport

André Kasel

Sportformateur
Ik probeer de sportaanbieders van onze gemeente zo goed mogelijk bij te staan bij het maken en uitvoeren van het lokale sportakkoord in onze regio. Bekijk ons sportakkoord

Iedere Nederlander kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie