Ons sportakkoord


Binnen de gemeente Opsterland starten we niet op 0. Het Sportteam Opsterland, bestaande uit 6 buurtsportcoaches, wil dat iedereen iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. De gemeente Opsterland beschikt onder andere over gebiedsteams, jongerenwerk, buurtsportcoaches en welzijnsinstellingen waarmee een nauwe samenwerking is.

Daarnaast zijn er diverse lokale initiatieven, samenwerkingsverbanden, evenementen en activiteiten.
Dit sociale en sportieve fundament is een prima basis voor de realisatie van het lokale sport- en beweegakkoord.

Het initiatief voor het lokaal Sportakkoord werd genomen
door: VV de Sweach, LDODK, VCSO en Comprix.
De deelnemers hebben interactief gewerkt aan een eerste verkenning van de thema’s. Deze verkenning heeft drie thema’s opgeleverd die de prioriteit hebben bij het te vormen sportakkoord. De aanwezigen van de startbijeenkomst zijn vervolgens uitgenodigd voor een verdiepingsbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst op 11 maart 2020 is met een actieve werkvorm met ongeveer 20 personen een indruk verkregen over de prioritering van de drie gekozen thema’s. Deze drie thema’s zijn:

  1. Inclusief sporten
  2. Vitale Sport- en beweegaanbieders
  3. Positieve sportcultuur