Buurtsportcoach


De buurtsportcoach is de sleutelfiguur tussen zorg, welzijn, sport en bewegen op lokaal niveau. Leer de buurtsportcoach kennen en wat opleiders voor hen betekenen. 

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. 

Meer informatie over een buurtsportcoach vindt u hier