Vitale sport- en beweeg aanbieders


Vitalere verenigingen en sportaanbieders in Opsterland gaan we krijgen door de basis op orde te maken. Vele handen maken licht werk en dus is de eerste focus op het behouden en vergroten van het aantal vrijwilligers. Door hier op in te zetten zorg je er ook voor dat er meer aandacht voor de leden kan zijn, er een veilig en aangenaam sportklimaat heerst en er ook verder nagedacht kan worden dan alleen aan de dag van morgen. Er dus ook lange termijn plannen kunnen komen en daarin ook de samenwerking met anderen een plek kan worden gegeven.

Behoud vrijwilligers
We gaan investeren in opleidingen. Voor zowel het bestuur als de coaches en de trainers zijn er vele mogelijkheden om de kennis te vergoten en daardoor het werk leuker maken en minder tijd nodig te hebben voor het zelfde werk. De deelnemende verenigingen en organisaties melden zich aan en kiezen met elkaar de cursussen. Hierbij ondersteunt door de buurtsportcoach en de adviseur lokale sport.


Werving vrijwilligers
We gaan ook investeren in het werven van nieuwe vrijwilligers. Door de cursus meer vrijwilligers in korte tijd nog eens aan te bieden en dan wellicht niet digitaal maar in de work-shop vorm. De deelnemende verenigingen en organisaties melden zich aan en de plaats en tijd wordt bepaald. Hierbij ondersteunt door de buurtsportcoach.Samenwerking
De oproep om meer samen te weken kwam tijdens de bijeenkomsten vaak naar voren. Nu is dit een breed begrip en dus is er gefocust op wat er in Opsterland aan samenwerkingskansen lagen. Deels wordt daar al aan gewerkt en dit geeft de kans aan te sluiten. Soms moet er iets nieuws bedacht worden. Samenwerking met scholen zoals in Lippenhuizen met de BSO met inschakeling van stagiaires
bijvoorbeeld, maar ook samenwerken rond het aanbod van lidmaatschappen zodat er een aantrekkelijker aanbod ligt voor de inwoners. Zodat ze straks, na de corona-maatregelen, weer graag en veel in beweging komen!