Veelgestelde vragen


Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Hoe praat ik mee binnen mijn gemeente?

Wil je werken aan de toekomst van jouw club of meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Neem contact op met je gemeente of met uw adviseur lokale Sport.

What’s in it for me?

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Adviseur Lokale Sport helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is.

Hoe verder?

Nu de hoofdlijnen van het akkoord duidelijk zijn is het zaak om tot concrete acties te komen en deze van een planning en begroting te voorzien. Voor de 3 thema’s kunnen zich spelers en supporters aanmelden om dit binnen de “vereniging van het sportakkoord” op te pakken Sowieso is er een buurtsportcoach om hierbij te helpen in elke groep. Begin september (datum volgt) gaan we de opbrengsten in een sportcafé bespreken en maken we de keuzes over wat we eerst gaan doen en wat later. Tijdens de Nationale Sportweek plannen we een moment voor de daadwerkelijke ondertekening en de start van de uitvoering. Met deze website is die uitvoering al begonnen en dat kan ook met andere acties als daar draagvlak voor is! Gezien de Corona perikelen is alles in een wat ander daglicht komen te staan en zullen prioriteiten verschuiven. Het sportakkoord moet daarbij helpen, dus als er in dat kader op korte termijn acties zijn dan krijgen die ook een plek in onze uitvoeringsagenda.