Positieve sportcultuur


In Opsterland gaan we krijgen door goede voorbeelden zoals in Meppel te volgen en te kopiëren. Ook zijn er binnen de eigen gemeente voldoende goede voorbeelden om op terug te vallen. Gezondere kantines, goed alcohol en rook- beleid en zeker een veiliger sportklimaat kunnen we door het inzetten van het Fit-team en het organiseren van cursussen gaan realiseren. De cursus vertrouwenspersoon is één van de opleidingen die we aan gaan bieden. Wat volgens de werkgroepen op de bijeenkomsten zeker bij gaat dragen is een grotere ouderbetrokkenheid. Door deze te vergroten doe je een grote

Vergroten ouderbetrokkenheid
We gaan het voorbeeld van OMNI vereniging… analyseren en kijken wat daar de goede ingrediënten zijn. Vervolgens gaan we dit delen en bij andere verenigingen uit proberen. Ook nieuwe
ideeën hebben een plek om meer ouders te betrekken. Als we het goed doen hebben we ook meer vrijwilligers.

Zichtbaar maken GEZONDE VERENIGING
Een gezondere kantine gaan we inzetten door op nog veel meer plekken gratis fruit aan te bieden als gezonde snack. Tevens vragen we het FIT-team ons te helpen ook de rest van de vereniging gezonder te krijgen. Het goede voorbeeld van Witteveen plaatsen we op het centrale platform voor kennisdeling. Alcohol- en rookbeleid en een gezonde keus moet straks in elke kantine gelden. De cursus vertrouwenspersoon leidt er toe dat het nog veiliger op de sportvelden is.