12 mei 2020

Rapportage

Aangepast sportprotocol nu ook volwassen vanaf 19 jaar vanaf 11 mei buiten samen mogen sporten

Zoals we vorige woensdag van premier Rutte hebben gehoord mogen naast kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, ook volwassenen vanaf 19 jaar vanaf 11 mei samen buiten trainen. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, voor de kinderen en jeugd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.

De VSG, sportbonden, NOC*NSF hebben in samenwerking met VWS en RIVM het bestaande sportprotocol aangepast. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Jullie kunnen als sportraad dit protocol bespreken met jullie gemeenten/ lokale sportbedrijf en lokale adviseur sport. Zodat jullie met lokale samenwerkingspartner(s) de sportaanbieders hiervan op de hoogte brengen. Daarnaast kun je lokaal meedenken om invulling te geven aan het protocol.

Bij deze de link naar het protocol, https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf te vinden via https://nocnsf.nl/sportprotocol

De rapportage ‘Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen’

Van de Nederlandse sportverenigingen maakt veertig procent zich zorgen over het voortbestaan. Een kwart zegt zonder hulp en ondersteuning niet te overleven. Dit blijkt uit ‘De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen’, het vanochtend gepubliceerde onderzoek waarin het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF en in afstemming met de Vereniging Sport en Gemeenten en het ministerie van VWS de gevolgen van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus voor sportverenigingen heeft onderzocht.

Via een nieuwsbericht op de website van NOC*NSF kun je het onderzoek lezen, https://nocnsf.nl/nieuws/2020/05/vier-van-de-tien-sportverenigingen-vrezen-voor-hun-voortbestaan