3 mei 2020

Sûn Opsterlân

Gemeente Opsterland heeft zich in 2018 verbonden aan Jongeren op Gezond Gewicht (Sûn Opsterlân, powered by JOGG), daarmee wil de gemeente een impuls geven aan initiatieven die gericht zijn op preventie. Doel is om bestaande initiatieven, wensen en ideeën binnen een dorpen met elkaar te verbinden en deze te faciliteren om ze op die manier te versterken. 

Heeft u goed idee, plan of organiseert u een evenement waarbij u het belang van gezondheid en leefstijl wilt benadrukken, stuur dan een mail naar sun@opsterland.nl