29 juni 2020

Definitief concept Lokaal Sport en Beweegakkoord

Iedere gemeente krijgt de mogelijkheid om onder begeleiding van een onafhankelijke sportformateur een lokaal sportakkoord te sluiten. Hier hoort een eigentijdse werkwijze bij, want het akkoord is ván de mensen en vóór de mensen. Hier vindt u het definitieve concept voor onze gemeente