Inclusief sporten


De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Belemmeringen die mensen nu nog ervaren nemen we weg. Het initiatief voor het lokaal Sportakkoord werd genomen door: VV de Sweach, LDODK, VCSO en Comprix.


In Opsterland willen we inhoud geven door in verschillende doelgroepen te investeren. Door gericht aandacht en middelen in te zetten willen we meer inwoners verleiden om in beweging te komen. Dit verhoogt niet alleen de sportparticipatie maar heeft ook veel goede effecten de gezondheid en de sociale participatie binnen de gemeente. We pakken het breed aan maar zullen daar ook prioriteiten in moeten stellen. In eerste instantie zetten we in op:

Aanbod op maat

Per doelgroep willen we maatwerk gaan leveren. Dus voor senioren organiseren de deelnemende partijen een voor hen aantrekkelijk en aantrekkelijk beweeg aanbod. Voorbeeld hiervan is de voetbalfitness zoals in Denemarken ontwikkeld is of zoals hier door de KNVB het “Walking Football”.


Ook willen we maatwerk leveren voor Jeugd, Nieuwkomers en mensen met een beperking.


Drempel verlagen
Hierbij focussen we op de doelgroep die het zich financieel niet kan veroorloven om lid te worden of geld uit te geven aan sport en beweegactiviteiten. Voor veel mensen is het niet nodig dat dit een drempel is, maar vaak weet men er niet vanaf of is de schaamte te groot. Via het promoten van Stichting Leergeld en
Concept Lokaal Sport- en Beweeg Akkoord Opsterland V3 7 mei 2020 Jeugdfonds Sport en Cultuur kan de eerste factor al voorkomen worden.

Kennis DELEN
Tijdens de bijeenkomsten kwamen er veel goede voorbeelden naar voren. Ook de lessen van niet geslaagde projecten kwam naar voren. Voor anderen waren dit eye-openers en dus willen we deze informatie gaan ophalen. Verzamelen op één duidelijke en aantrekkelijke plek: Een digitaal platvorm (website). En delen en promoten. Met name op dit laatste zal de werkgroep creatief moeten zijn.