De ambities
Inclusieve sport

Iedereen moet kunnen sporten, ook diegenen die afstand tot sport ervaren door een handicap, armoede…

Duurzame infrastructuur

De sportaccommodaties in Nederland gaan we, met behoud van kwaliteit en dichtheid, verduurzamen.

Positieve sportcultuur

Sportverenigingen ondersteunen we bij het creëren of behouden van een positieve cultuur waar ongewenst gedrag niet voorkomt.

Vaardig bewegen

We werken met vele partners aan het terugdringen van de bewegingsarmoede bij onze kinderen en jongeren.